פרוייקט משגב
מיקום הפרוייקט:
משגב
גודל המערכת:
265kw