פרוייקט מנוף
מיקום הפרוייקט:
מנוף
גודל המערכת:
13.2kw